Mgr. Jana Teichertová

jednatelka

Telefon:  736 437 829

     

   

Eva Slaná

jednatelka

Telefon: 777 357 387

     
 

Mgr. Martina Ježková

ředitelka, Tel: 734 854 701

Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho v Litoměřicích (maturitní zkouška z předškolní a mimoškolní pedagogiky), Sociální a kulturní antropologie  na ZČU v Plzni. Studium pro ředitele škol. Absolvované pedagogické kurzy: Školka blízká přírodě, Logopedický preventista ve školství, Montessori kurz, Kurz NTC Learning I, II, III vedený Mensou ČR. Pracuje v naší školce od roku 2010.

     
   

Gabriela Paková

 
Pedagog

Střední pedagogická škola obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

     
   

Alice Kočová

asistentka pedagoga

Absolventka kvalifikačního studia pedagogických pracovníků na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické, dále absolventka střední ekonomické školy.  Pracuje v naší škole od roku 2013. 

   

 

   

Petra Kočová, DiS.

učitelka

Absolventka Sociální pedagogiky na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze. Vystudovala Střední odbornou školu sociální sv. Zdislavy obor Sociální péče-pečovatelská činnost.

   

 

   

Anna Benešová

pedagog

Vystudovala Střední odbornou školu pedagogickou v Čáslavi se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Během studia prošla mnohými souvislými praxemi v MŠ, ale také ve školní družině či dětském domově. Nyní studuje na PedF UK, obor český jazyk – speciální pedagogika. Během studia na VŠ pracovala jako výpomoc v soukromé školce a také na pozici Chůva akutního hlídání (hlídání nemocného dítěte v místě jeho bydliště).

     
   

 

Eva Semerádová

Asistent pedagoga - výpomoc

Střední umělecká škola designu (obor keramika) . Rekvalifikace :Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

 

     
     

Libuše Dvořáková

Asistent pedagoga - výpomoc

     
   

 Bc. Martina Prchalová

Pedagog - výpomoc

Pedagogická fakulta UK - učitelství MŠ, Montessori kurz