Vzdělávací okruhy v naší LMŠ

1)              Grafomotorika, malování a kreslení forem
2)              Logopedie a samostatný řečový projev
3)              Základy logiky, matematických operací a geometrie
4)              Rytmika, hudební projev a hudební nástroj
5)              Eurytmie a výrazové prostředky
6)              Základy sportu a jóga
7)              Ruční a řemeslné práce a dílny
8)              Základy turistiky, orientace a dopravní výchova
9)              Enviromentální výchova a zdravý životní styl
10)            Projektové dny (zámek, farmářské trhy, výlety, exkurze)

Každý den v týdnu jsou zařazovány 2 vzdělávací okruhy (dopolední a odpolední). Některé vzdělávací okruhy se prolínají. Většinu aktivit lze aplikovat v přírodě a lese, zábavnou a přirozenou formou pro dítě v daném věku bez zbytečného přetěžování. V dopoledních hodinách jsou zařazována témata náročnější na pozornost a soustředěnost, odpoledne se věnujeme aktivitám relaxačním a tvůrčím.

Spolupráce s rodiči
V prvním měsíci docházky je stanoven termín krátké rodičovské schůzky. Setkání zajišťuje možnost poskytnout zpětnou vazbu a podat odpovědi na jakékoliv dotazy týkající se zapojení dítěte do chodu školy a jeho duševní pohody.
Během školního roku je též možné domluvit krátké individuální setkání – na nástěnce školky je vyvěšen termín individuálních konzultačních hodin s pedagogy v prostorách školky.
Otevřenou a průběžnou komunikaci mezi pedagogy a rodiči považujeme za základ úspěšné spolupráce.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Vašeho dítěte neváhejte kontaktovat pedagogy nebo vedení školy
Na nástěnce v prostorách školy najdete potřebné informace týkající se provozu, slavností, výletů a mimořádných akcí, jídelníčku a ostatní sdělení školy.
Vítáme a podporujeme zapojení rodičů do činnosti školy formou dobrovolnictví, jedná se např. o přípravu slavností, přinesení občerstvení, nacvičení divadla, zhotovení kulis, výpomoc na zahradě a zvelebování prostoru školy, fundraising, firemní či individuální sponzoring, věcné dary, rukodělné materiály, papíry apod.
Jsme otevřeni vašim nabídkám pomoci, neváhejte se na nás obrátit se svými nápad a návrhy.
Některé další formy výpomoci jsou formou seznamu uvedeny na nástěnce školy.

Vzdělávání probíhá v prostoru JURTY

JURTA

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.