Vzdělávací okruhy v naší LMŠ

1)              Grafomotorika, malování a kreslení forem
2)              Logopedie a samostatný řečový projev
3)              Základy logiky, matematických operací a geometrie
4)              Rytmika, hudební projev a hudební nástroj
5)              Eurytmie a výrazové prostředky
6)              Základy sportu a jóga
7)              Ruční a řemeslné práce a dílny
8)              Základy turistiky, orientace a dopravní výchova
9)              Enviromentální výchova a zdravý životní styl
10)            Projektové dny (zámek, farmářské trhy, výlety, exkurze)

Každý den v týdnu jsou zařazovány 2 vzdělávací okruhy (dopolední a odpolední). Některé vzdělávací okruhy se prolínají. Většinu aktivit lze aplikovat v přírodě a lese, zábavnou a přirozenou formou pro dítě v daném věku bez zbytečného přetěžování. V dopoledních hodinách jsou zařazována témata náročnější na pozornost a soustředěnost, odpoledne se věnujeme aktivitám relaxačním a tvůrčím.

Spolupráce s rodiči
V prvním měsíci docházky je stanoven termín krátké rodičovské schůzky. Setkání zajišťuje možnost poskytnout zpětnou vazbu a podat odpovědi na jakékoliv dotazy týkající se zapojení dítěte do chodu školy a jeho duševní pohody.
Během školního roku je též možné domluvit krátké individuální setkání – na nástěnce školky je vyvěšen termín individuálních konzultačních hodin s pedagogy v prostorách školky.
Otevřenou a průběžnou komunikaci mezi pedagogy a rodiči považujeme za základ úspěšné spolupráce.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Vašeho dítěte neváhejte kontaktovat pedagogy nebo vedení školy
Na nástěnce v prostorách školy najdete potřebné informace týkající se provozu, slavností, výletů a mimořádných akcí, jídelníčku a ostatní sdělení školy.
Vítáme a podporujeme zapojení rodičů do činnosti školy formou dobrovolnictví, jedná se např. o přípravu slavností, přinesení občerstvení, nacvičení divadla, zhotovení kulis, výpomoc na zahradě a zvelebování prostoru školy, fundraising, firemní či individuální sponzoring, věcné dary, rukodělné materiály, papíry apod.
Jsme otevřeni vašim nabídkám pomoci, neváhejte se na nás obrátit se svými nápad a návrhy.
Některé další formy výpomoci jsou formou seznamu uvedeny na nástěnce školy.

Vzdělávání probíhá v prostoru JURTY

JURTA

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.