Mikrojesle pro Brandýs - sladění rodinného a pracovního života
č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003624
 

Dne 18. dubna 2018 od 9 do 12 hodin proběhne den otevřených dveří v mikrojeslích v  Brandýse nad Labem.

Dne 2. května 2018  od 9 do 16 hodin proběhne zápis do mikrojeslí v Brandýse nad Labem. 

 
 
Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.
 
Ekolandia děti
 
 
 

 

Žádost o přijetí dítěte do mikrojeslí 

Kriteria pro přijetí dítěte - zde