Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.
  
 
Mikrojesle pro Brandýs - sladění rodinného a pracovního života
č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003624
 
 
 
  
Ekolandia děti
 
 
 

 

Zápis do mikrojeslí

U zápisu je nutné předložit Žádost o přijetí a potvrzení o zamestnání obouu rodičů. V případě OSVČ potvrzení z OSSZ. 

V případě jiného postavení na trhu práce nás prosím kontaktujte.

Žádost o přijetí dítěte do mikrojeslí 

Kriteria pro přijetí dítěte - zde