Mikrojesle pro Čelákovice - sladění rodinného a pracovního života
č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003625

 

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Mikrojesle v Čelákovicích jsou otevřeny od pondělí do pátku od  7 - 17 hodin.

Měsíční výchovná koncepce mikrojeslí - květen 2019

 

 

Zápis do mikrojeslí

24. dubna 2019  od 10 - 12 hodin - Den otevřených 

7. května 2019 od 10 - 14 hodin zápisy na školní rok 2019/2020

U zápisu je nutné předložit Přihlášku a potvrzení o zamestnání obou rodičů. V případě OSVČ potvrzení z OSSZ. 

V případě jiného postavení na trhu práce nás prosím kontaktujte.

Přihláška na školní rok 2019/2020

Potvrzení rodičů