Mikrojesle v Mladé Boleslavi - sladění rodinného a pracovního života

 

Je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Projektu Mikrojesle v Mladé Boleslavi č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011004

 

Společnost Ekolandia o.p.s.  obdržela prostředky z  Operačního programu zaměstnanost na realizaci tohoto projektu.

Realizace projektu probíhá od 2.9. 2019 - 30.6.2022.

Mikrojesle jsou otevřeny od 16. září 2019 do 30. června 2022 v provozovně na adrese Husova 199, Mladá Boleslav.

Otevírací doba: Pondělí - pátek 8:00 - 16:00 hodin

Cílem projektu je umožnění návratu rodičům do zaměstnání a pomoci ji sladit rodinný a pracovní život.

V jeslích je v jednom okamžiku maximálně 4 děti a stará se o ně pečovatelka s odpovídající kvalifikací. Věková struktura dětí bude od 6 měsíců do 4 let.

K přihlášce dítě je nutné doložit potvrzení o účasti na trhu práce.

 

Formy prokazování u rodičů:

 

  • zaměstnaná osoba - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných -potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění[1]
  • v případě nezaměstnanýchosob-potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
  • osoby v procesu vzdělávání -potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz -potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

 

Aktualizovaná potvrzení budou cílovou skupinou předkládána:

 

  • Při zahájení účasti v projektu, při ukončení účasti v projektu a dále při každé změně postavení rodičů (resp. jiné pečující osoby)na trhu práce.
  • Příjemce dokládá potvrzení, která má za daný časový úsek k dispozici, s každou zprávou o realizaci projektu.
  • Podmínka způsobilosti cílové skupiny musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti.
  • Současně musí být splněna podmínka územní způsobilosti (tj. pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky). Cílovou skupinou projektů mohou být i cizí státní příslušníci, pokud splní kritéria výzvy.

 

Zohledněno bude rovněž i sociální hledisko např. rodiče samoživitelé.

Tímto projektem je podpořen dřívější návrat rodičům na rodičovské dovolené do pracovního procesu.

Provoz mikrojeslí je plně hrazen z Operačního programu Zaměstnanost, tj. náklady na přítomnost jsou pro rodiče dětí nulové.

 

 

Pro více informací kontaktujte

Martinu Ježkovou tel. 734 854 701, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jarku Omelkovou tel. 777 692 197, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok Nesouhlasím