Mikrojesle pro Čelákovice

Je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Společnost Ekolandia o.p.s.  za partnerství města Čelákovic obdržela prostředky z  Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu Mikrojesle pro Ćelákovice - sladění rodinného a pracovního života (č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003625).

Mikrojesle byly otevřeny od 1. dubna 2017 do 30. září 2019 v prostorách mateřské školy Ekolandia. V jeslích je v jednom okamžiku maximálně 4 děti a stará se o ně pečovatelka s odpovídající kvalifikací. Věková struktura dětí bude od 6 měsíců do 4 let.

Podmínky pro přijetí dětí:

  • trvalé bydliště v Čelákovicích
  • zaměstnanost obou rodičů

Formy prokazování:

 

  • zaměstnaná osoba - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných -potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění[1]
  • v případě nezaměstnanýchosob-potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
  • osoby v procesu vzdělávání -potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz -potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

 

Tento projekt již skončil a pokračujeme v realizaci mikrojeslí v rámci nového navazujícího projektu.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.