V roce 2015 Ekolandia s.r.o. realizovala projekt vzdělávání dospělých nazvaný Know how „zdraví“ pro práci i pro rodinu – podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby na/po rodičovské/mateřské dovolené a rodiče samoživitele vzděláním.

Cílem projektu bylo připravit rodiče na MD/RD nebo vracející se na trh práce na návrat do pracovního procesu pomocí vzdělávání a další specializace.

Vzdělávací aktivity byly rozděleny do 3 vzdělávacích bloků:
1. Akreditovaný kurz – Poradce pro výživu
2. Manažerské vzdělávání v základech podnikání a řízení
3. Mini praxe – „Exkurze do provozu“


Akreditovaný kurz – Poradce pro výživu obsahuje ucelené vzdělávání v oblasti výživového poradenství. Obsahem kurzu bylo seznámení se základními živinami, trávicí soustavou a fyziologií trávení, potravinářskými technologiemi, dietologií, obezitologií, sportovní výživou, druhy alternativní výživy, specifikací výživy při různých onemocněních, výživou týkající se dětí, spotřebním košem, hygienou potravin atd.
Časová dotace je 120 hodin/kurz. Při realizaci kurzu vznikl výukový materiál - ke stažení zde.


Vzdělávání v základech podnikání a řízení se skládá z přednášek na téma finanční plán, zdroje financování, SWOT analýza, chyby v prvním roce podnikání, podnikatelské příležitosti, psychologie podnikání, jednání s klientem atd.
Časová dotace vzdělávání v základech podnikání a řízení byla 60 hodin. Při realizaci kurzu vznikl výukový materiál  - ke stažení zde.


Mini praxe – probíhala formou exkurze do provozu velkokapacitní provozovny, která připravuje cateringové akce a vaří pro školy/školky/firmy. Způsobem, jakým se zde zpracovávají potraviny, jak jsou zajištěny hygienické požadavky a jakým způsobem jsou připravená jídle distribuována ke strávníkům. Teoretické informace získané v rámci kurzu Poradce pro výživu si vyzkoušely rovněž na praktickém kurzu přípravy jídel dle výživových požadavků.
Časová dotace mini praxe byla 20 hodin.


V rámci projektu byla účastníkům vzdělávání nabídnuta také služba péče o děti, kdy po dobu vzdělávání byla zajištěna péče o děti.
Absolvování uceleného vzdělávání umožňuje úspěšným absolventům další možnosti uplatnění na trhu práce např. jako vedoucí školní jídelny, výživový specialista v sanatoriích, poradce pro výživu. 

 LOGO1                                                                        Logo2

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
EKOLANDIA s.r.o., Jiráskova 243/8, Čelákovice 25088, , Česká Republika, IČO: 24771881

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.